DOMENII DE EXPERTIZĂ

 • Dreptul civil
 • Dreptul comercial
 • Dreptul mass media
 • Proprietate intelectuala
 • Dreptul insolventei
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Contencios administrativ
 • Real estate
 • Litigii
 • Dreptul contraventional
 • Dreptul penal
 • Malpraxis medical

LITIGII

Stabilirea strategiei procesuale

Stabilirea strategiei procesuale – analiza aprofundata a situaţiei de fapt, identificarea cadrului legislativ incident, evaluarea riscurilor, evaluarea şanselor de a obţine un rezultat favorabil, evaluarea aproximativă a costurilor procesuale, redactarea opiniilor legale relativ la chestiunea litigioasa;

Asistenţă juridică şi reprezentare

Asistenţă juridică şi reprezentare – atât in faţa tuturor instanţelor judecătoreşti, cât şi în faţa Curţilor de Arbitraj, a Parchetelor, a organelor de urmărire penală sau a oricărei alte autoritaţi statale cu sau fara competente jurisdictionale.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Analiza actului administrativ susceptibil de nelegalitate, identificarea cadrului legislativ incident şi analiza asupra motivelor care pot conduce la anularea/modificarea actului administrativ de către instanţa judecatorească.

Strategie procesuală: analiza aprofundată a situaţiei de fapt, identificarea cadrului legislativ incident, evaluarea riscurilor si a şanselor de a obţine un rezultat favorabil, evaluarea aproximativă a costurilor procesuale, redactarea opiniilor legale.

Asistenţa juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti competente să judece contestaţiile împotriva actelor administrative.

DREPTUL MUNCII

Activitate de reprezentare in:

 • Negocierea contractelor individuale sau colective de munca;
 • Analiza legalitatii concedierilor individuale sau colective;
 • Analiza legalitatii aplicării sancţiunilor disciplinare;
 • Recunoaşterea şi concretizarea drepturilor de natură salarială stabilite prin contracte individuale sau prin contracte colective de muncă;
 • Recuperarea sumelor avansate de către angajatori cu titlu de cheltuieli de formare profesională;
 • Recuperarea drepturilor salariale sau a altor drepturi de natura salariala de la angajatori;
 • Constatarea nelegalităţii deciziilor de imputare emise de angajatori în temeiul Codului Muncii;
 • Constatarea şi sancţionarea faptelor de concurenţă neloială.

Activitate de reprezentare in materia legislaţiei funcţionarilor publici:

 • Constatarea nelegalităţii ordinului de eliberare din funcţia de înalt funcţionar public sau din funcţia publică;
 • Constatarea nelegalităţii aplicării sancţiunilor în cazul înalţilor funcţionari publici sau al funcţionarilor publici;
 • Constatarea nelegalităţii ordinului de suspendare sau/şi modificare a raportului de serviciu al funcţionarului public;
 • Alte ltigii privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici;

DREPTUL MUNCII

Activitate de consultanţă juridică in:

 • Consiliere cu privire la redactarea şi negocierea contractelor individuale sau colective de muncă;
 • Redactarea regulamentelor de ordine interioară, a deciziilor de sancţionare disciplinară, a deciziilor de concediere;
 • Consultanţă cu privire la modalitatile de încetare a contractului individual de muncă, concedieri, reorganizare a activităţii societăţii comerciale;
 • Asistenta în cadrul procedurilor de cercetare disciplinară prealabila;
 • Redactarea actelor premergătoare deciziilor de concediere ;
 • Redactarea de opinii juridice implicând raportul legislaţiei muncii cu legislaţia civilă, legislaţia comercială şi legislaţia financiar-fiscal;
 • Redactarea şi implementarea clauzelor de neconcurenţă sau de confidenţialitate.

Activitate de reprezentare in materia asigurărilor sociale:

 • Constatarea nelegalităţii deciziilor de stabilire a pensiei de stat sau de serviciu şi obţinerea diferenţelor de pensie aferente;
 • Constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de pensionare.

DREPT CIVIL

Experienţa noastră vasta in materia dreptului civil ne permite să gestionăm litigii care implică toate instituţiile de drept civil, in special privind raporturile dintre profesionisti şi dreptul familiei, litigiile in care am acumulat experienta consistenta de-a lungul timpului fiind extrem de numeroase si variate.

Dreptul civil – rapoturile dintre profesionisti – reprezinta componenta principala a activitatii noastre, ceea ce presupune acordarea de consultanta si asistenta juridica in toate aspectele care privesc activitatea si functionarea unei societati/persoane juridice.

Activitate de asistenta si/sau reprezentare in:

 • Fata instantelor judecatoresti civile de orice grad si instantelor arbitrale. Formularea si redactarea cererilor de chemare in judecata si a altor tipuri de cereri specifice procedurii contencioase, procedurilor speciale si procedurii necontencioase civile.

Activitate de consultanţă juridică in:

 • Negocierea contractelor incheiate intre profesionisti si/sau persoanele fizice. Analiza legalitatii actelor incheiate de persoanele fizice si persoanele juridice si indentificarea solutiilor pentru solicitarile clientilor societatii. Consiliere cu privire la incheierea contractelor civile, redactarea si implementarea clauzelor acestor contracte.
 • Redactarea de opinii juridice implicând raporturi specifice legislatiei civile.

DREPT COMERCIAL SI SOCIETAR

 • Înfiinţarea societăţilor comerciale: identificarea celei mai benefice forme de organizare a societăţii în funcţie de activitatea comerciantului, redactarea actelor constitutive şi a documentatiei adiacente, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului, înregistrarea societăţii la organele fiscale competente;
 • Consiliere în redactarea contractelor care guverneaza atăt raporturile comerciale interne, cât si cele cu parteneri din străinătate;
 • Aspecte legate de fiscalitate, contribuţii obligatorii la bugetul de stat;
 • Opinii legale şi audit juridic, la solicitarea clientului;
 • Tranzacţii – stabilirea strategiilor de extindere, consiliere în procesele de fuziuni ţi achiziţii sau, după caz, divizări;
 • Aspecte ce tin de problematica clauzelor abuzive si alte problem juridice care tin de dreptul consumatorului;
 • Recuperări creanţe;

DREPT PENAL

Asistenţă şi reprezentare la toate nivelurile de jurisdicţie ale instanţelor din Romania, precum şi înaintea parchetelor corespunzătoare instanţelor de judecată, inclusiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Aria de practică are în vedere atât urmărirea/cercetarea penală, judecata şi procedurile speciale ale procesului penal, cât şi investigaţiile administrative care pot avea componente conexe Dreptului penal şi Dreptului penal al afacerilor, desfăşurate de către Departamentul de Luptă Antifraudă (DLAF/OLAF), Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF/ANAF) etc.

REAL ESTATE

 • Achiziţii şi instrăinări de imobile – avocaţii noştri supraveghează tranzacţiile imobiliare, reprezintă clientul care nu participă efectiv la incheierea contractelor de vânzare-cumpărare, asigură respectarea legislaţiei incidente;
 • Audit juridic – analiza aprofundată a situaţiei juridice a imobilului care urmează a fi achiziţionat;
 • Dezvoltare imobiliară – oferim support în toate fazele construcţiei, de la obtinerea autorizaţiilor, pâna la respectarea formalităţilor de publicitate imobiliară;
 • Gestionarea litigiilor diverse , aflate sub incidenţa dreptului construcţiilor.

MEDIA

 • Expertiza în soluţionarea unor aspecte sensibile care vizează: activităţile trusturilor de presă, media si publicitate, E-Commerce, industria IT.

MALPRAXIS MEDICAL

Malpraxisul medical este un eveniment juridic din ce în ce mai prezent în societatea contemporană. Cauzele generatoare ale malpraxisului pot fi extrem de variate și complexe, iar răspunderea poate aparține personalului medical, unității medicale și/sau împreună. În acest context, avocații societății au administrat în decursul anilor o serie de asemenea cauze extem de complexe.

Creșterea nivelului de discriminare și a precocității diagnosticului unor afecțiuni grave, împreună cu ansamblul de soluții terapeutice disponibile pot să conducă, cu o frecvență mai mare la condiția numită malpraxis. Stabilirea unei condiții de conflict sau întelegere între actorii implicați- medic, sistemul medical sau asigurator este, cel mai adesea imposibilă fără asistență juridică specializată.